QAYNAR XƏTT 1654

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

OIC-CERT

19 mart 2024-cü ildən üzv olub.

Fortinet - Cybersecurity company

11 oktyabr 2023-cü il tarixində tərəflər arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

 

“State Technical Service” joint-stock company

Dövlət Texniki Xidməti Birgə Səhmdar Cəmiyyəti

17 noyabr 2023-cü ildə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.


 

Team Cymru

Təhdidlərin aşkarlanması və kəşfiyyatı Mərkəzi

2023-cü ildə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.


 

Forum for Incident Response and Security Teams

İnsidentlərlə Mübarizə və Təhlükəsizlik Mərkəzlərinin Beynəlxalq Forumu

2015-ci ildən tam hüquqlu üzvüdür.   


 

TF-CSİRT Trusted Introducer 

Avropa Kompüter Təhlükəsizlik İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzləri Birliyi

2014-cu ildən akreditə olunmuş üzvüdür. 


     

Anti-Phishing Working Group

Anti-Fişinq İşçi Qrupu

2014-cü ildən Tədqiqat qrupuna üzvdür.


 

The Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP)

Qarışılıqlı İnkişafa dair Kibertəhlükəsizlik Alyansı 

2016-cı ildən üzvdür.